-

Voor decanen en managers


Op deze site treft u het aanbod van alle Studie try-outs aan, aangeboden door Saxion met locaties in Enschede en Deventer. Deze hogescholen bieden havo-5 en/of vwo-6 leerlingen de mogelijkheid om bijv. in de vrije keuzeruimte van de tweede fase een studie try-out te volgen, die ook meetelt voor het examenprogramma havo of vwo.

Deze Studie try-outs dienen voor havo-5 en/of vwo-6 leerlingen als oriëntatie op een opleiding. Het biedt de leerlingen de mogelijkheid om specifiekere opleidingsinformatie te verzamelen met de bedoeling dat een leerling na het volgen van een Studie try-out beter weet welke opleidinge(en) tot de keuzemogelijkheden behoort/behoren en welke niet.

De startdatum van de meeste Studie try-outs is doorgaans half november, maar afwijkende data (rond die datum) zijn mogelijk. Bij alle Studie try-outs staan de precieze data vermeld en -waar mogelijk- de aanvangstijden.

Uit intern meerjarig onderzoek onder Saxion try-out deelnemers blijkt dat deelname aan een Studie try-out de studieuitval na 1 jaar bij deelnemers die dezelfde opleiding kozen als de try-out en dus bevestigd werden in hun studiekeuze, aanzienlijk reduceert.

Aanmelding kan vanaf maandag 25 september 2017 uitsluitend digitaal via deze website (www.studietry-outs.nl). De uiterste aanmelddatum is 3 november 2017, maar ‘vol=vol’.
(De deelnemer meldt zich digitaal aan en u als decaan krijgt op uw e-mailadres een afschrift van deze aanmelding zodat u altijd een up-to-date overzicht heeft).

 Saxion Enschede
Saxion Deventer

Totaaloverzicht alle Studie try-outs

-