-

Studie try-out Saxion Enschede

Ontwerp een huis en een afwateringssysteem

Waar het om gaat

Wil je graag aan de slag met het ontwerpen van bruggen, viaducten, wegen, dijken en tunnels? Lijkt het je interessant om oude gebouwen te renoveren of nieuwe gebouwen te ontwerpen? Of ben je iemand met interesse in bouw en economie, die in de bouw op zoek gaat naar klantbehoeftes, wil weten hoe de kwaliteit verbeterd kan worden en hoe bespaard kan worden? Neem dan deel aan deze studie try-out, waar de kenmerken van de opleiding Civiele Techniek, Bouwkunde en de studieroute Bouwtechnische Bedrijfskunde aan de orde komen. Na afloop zijn de verschillen, maar ook de samenhang, tussen de opleidingen duidelijk zichtbaar en heb je inzicht in de beroepen waar deze studies voor opleiden.  

Je gaat, net als de studenten van deze opleidingen, aan de slag met een praktijkgericht project, dat ondersteund wordt door verschillende (werk)colleges. Zo krijg je een beeld van de lessen die binnen deze opleidingen worden aangeboden en ontdek je hoe technisch-theoretische kennis en inzicht in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. Daarnaast maak je kennis met het Saxion Fablab Enschede, waar iedereen toegang heeft tot diverse digitale fabricage-technieken, waaronder 3D-printen, om een idee of ontwerp tot leven te laten komen. Verder zullen studenten van de opleidingen je vertellen wat hun ervaringen met de opleidingen zijn.


 

Wat je al moet weten

Voor de opleiding en voor de beroepen waar het hier over gaat is het van belang, dat je goed kunt luisteren en begrijpend kunt schrijven, je werkzaamheden zelf kunt plannen en de houding "afspraak = afspraak" al een beetje bezit. In de studie try-out komt het wiskunde onderwerp oppervlakteberekeningen aan de orde.

Wil je alle bijeenkomsten een rekenmachine, potlood, geodriehoek en gum meenemen? En als je in het bezit bent van een Ipad op laptop, wil je die dan ook meenemen? Hierop kunnen we het ontwerpprogramma downloaden en je kunt hem gebruiken voor de materialenquiz.

Wat ga je doen

In deze studie try-out staat een project in de buurt van de Grolsch-fabriek in Boekelo centraal. De problemen met het onttrekken van grondwater worden daar zo groot, dat er ten behoeve van de irrigatie een nieuw toevoerkanaal moet komen. In de buurt van dit kanaal komt nieuwe woningbouw. Je ontwerpt in een projectgroep een kanaal van het Twentekanaal naar Boekelo. Daarnaast ontwerp je een (deel van) een huis dat langs het kanaal wordt gebouwd, waarbij je ook rekening houdt met de omgeving, de wensen en behoeftes van de gebruiker en eventuele toekomstmogelijkheden. Je moet hiervoor met je projectgroep alternatieven bedenken en een onderbouwde juiste keuze maken.

Ter ondersteuning van dit project krijg je o.a. de volgende colleges: Sketch-up (tekenprogramma), Constructieleer, Architectuur, Smart Building, Omgevingsanalyse, Keuze Techniek, Vloeistofmechanica, Practicum stromingsgoot en Materialenkennis.

Tussentijds presenteer je met je groep de resultaten aan de andere projectgroepen. De feedback kun je gebruiken om het ontwerp te verbeteren. Je ontwerp kun je zo groot, creatief, perfect maken als je wilt, doordat je er thuis ook mee aan de slag kunt. Ook krijg je een introductie over en een rondleiding in Saxion Fablab Enschede, waar je een maquette van jouw ontwerp kunt maken.

Tijdens de studie try-out zullen studenten van de verschillende opleidingen je tevens inzicht geven in (hun ervaringen met) de opleiding. Hierbij gaan ze in op vragen als: Waarom hebben ze voor deze opleiding gekozen? Hoe zien hun lessen en projecten er uit? Wat willen ze na de opleiding gaan doen? Daarbij zullen ze je tevens rondleiden door de hogeschool.

Je sluit de studie try-out af met een kort verslag (max 4 pagina’s per groep) en een excursie naar de Grolsch-fabriek. Tijdens de excursie kun je ter plekke, samen met docenten en een medewerker van Grolsch, kijken of jullie ontwerp haalbaar zou zijn.

Begeleiding

Je werkt aan individuele opdrachten en groepsopdrachten. Jouw activiteiten komen neer op: 16 uur projectwerk, 12 uur gericht op vaktechnische en praktische ondersteuning om het project te kunnen uitvoeren en 4 uur voor een bedrijfsbezoek.

Je krijgt les van hbo-docenten en studenten. Bij de opdrachten word je begeleid door docenten en studenten van de opleiding Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde en Civiele Techniek. Tussen 17 november (startmiddag) en 8 december (excursie) krijg je begeleiding van Saxion.

 

 

Beoordeling

De beoordeling vindt plaats op basis van je inzet tijdens de lesdagen op de hogeschool en de opdrachten die je maakt. Als je de studie try-out afsluit met een voldoende ontvang je een certificaat. Op dat certificaat staat onder andere het aantal studielasturen. Dit certificaat sturen we naar jouw decaan, die het vervolgens aan jou uitreikt.

Beroeps-orientatie

Inschrijving

Let op:

Voor Bouwkunde en Civiele Techniek gelden verschillende toelatingseisen. Check hiervoor saxion.nl/toelatingseisen.Instelling
Saxion Enschede

vakken
Wiskunde en Natuurkunde

studielasturen
32

klassen
havo 5, vwo 6

periode
16,23 en 30 november en 7 december 2017 van 13.15 - 16.00 uur

deelnemers
min. 6, max. n.v.t.

opleidingen
Bouwkunde
Civiele Techniek
Bouwtechnische Bedrijfskunde (BTB)


profielen
- Natuur & Gezondheid
- Economie & Maatschappij
- Natuur & TechniekDe inschrijfdatum voor deze Studie try-out is verstreken.
-