-

Studie try-out Saxion Deventer

Leraar Basisonderwijs, de basis voor later (Deventer)

Waar het om gaat

 

Is de pabo iets voor mij? Tijdens de studie try-out Leraar basisonderwijs ontdek je het antwoord op deze vraag. Tijdens de studie try-out krijg je eerst algemene informatie over de opleiding. Vervolgens krijg je werkcolleges van verschillende vakken die een beeld geven van hoe deze vakken op de opleiding worden gegeven. Tijdens de tweede middag krijg je een beeld van hoe een les aan de basisschool vorm kan worden gegeven en je gaat zelf oefenen met voorlezen, een vaardigheid die je als leerkracht moet bezitten.

 

Wat je al moet weten

 

Ieder havo- of vwo-profiel is toelaatbaar op de pabo. Voor VWO leerlingen geldt dat ze meteen worden toegelaten. Voor leerlingen van de Havo geldt dat ze Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuurkunde of Biologie in hun pakket moeten hebben. Is dat niet het geval dan moet je een toelatingstoets doen voor het vak dat je niet hebt. Ook goede taal- en rekenvaardigheden zijn belangrijk. Daarnaast moet je als leraar goed met mensen kunnen omgaan: niet alleen met kinderen, maar ook met ouders en collega’s. Je draagt de verantwoordelijkheid voor een klas, dus je moet ook besluitvaardig zijn en goed kunnen organiseren. En vergeet een gezonde dosis creativiteit niet!

 

Wat ga je doen

Eerste bijeenkomst: tijdens de eerste middag krijg je eerst voorlichting over onze opleiding en ga je nadenken over waar een goede leerkracht aan moet voldoen. Daarna krijg je workshops van vakken die we op de pabo geven, zoals pedagogiek/onderwijskunde en geschiedenis.

 

Tweede bijeenkomst:  tijdens deze tweede middag krijg je zelf een rekenles op het niveau van groep 8 zodat je een beeld krijgt van hoe je lessen in het basisonderwijs vorm kunt geven.  Jullie beoordelen deze les en dit bespreken we na. Daarna gaan we de tweede middag oefenen met voorlezen en vertellen, een vaardigheid die je als leerkracht moet bezitten.

 

Begeleiding

Tijdens de bijeenkomsten word je begeleid door Pabostudenten en docenten.

Beoordeling

Wanneer je aan beide middagprogramma’s actief deelneemt, ontvang je een certificaat.

Beroeps-orientatie

De opleiding leidt je op tot leraar basisonderwijs.

Inschrijving

Vakken (vereist): Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuurkunde of Biologie. Voor deze vakken geldt dat als je Havo doet en ze niet in je pakket hebt je er een toelatingstoets voor moet doen. Voor VWO geldt dit niet.Instelling
Saxion Deventer

vakken
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuurkunde of Biologie

studielasturen
20

klassen
havo 5 en vwo 6

periode
16 november en 14 december 2017 van 13.15 tot uiterlijk 16.00 uur

deelnemers
min. 5, max. 32

opleidingen
Pabo

profielen
- Natuur & Gezondheid
- Economie & Maatschappij
- Natuur & Techniek
- Cultuur & MaatschappijDe inschrijfdatum voor deze Studie try-out is verstreken.
-